A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến năm 2028

PHƯƠNG HƯỚNG

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2018-2023 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2028

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trên tinh thần đó trường mầm non Tân Hợp xây dựng phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến năm 2028. Nhà trường đã xác định việc xây dựng và triển khai phương hướng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Phương hướng đã xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp GD&ĐT đất nước, góp phần vào sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục xã nhà.

          Các nội dung được xây dựng phù hợp với mục tiêu GDMN được quy định tại tại Điều 23 Luật giáo dục s 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và phù hợp với các nguồn lực của nhà trường. Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến năm 2028 được UBND xã Tân Hợp và Phòng GD&ĐT phê duyệt ngày 10 tháng 10 năm 2018.

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 82
Hôm qua : 118
Tháng trước : 231